Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych" - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych"

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Porozumienie:
UDA-POKL.04.01.01-00-116/08 z dnia 2008-10-07
Okres realizacji:
2008-07-01 - 2010-01-29
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Wyzsza Szkoła Bankowa w Bydgoszczy (Polska)
Wartość projektu:
2 631 609.93 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy