Przygotowanie oraz charakteryzacja elektryczna związków z grupy tlenków wieloskładnikowych w postaci cienkich warstw - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przygotowanie oraz charakteryzacja elektryczna związków z grupy tlenków wieloskładnikowych w postaci cienkich warstw

Projekt dotyczyć będzie przygotowania cienkich struktur (< 1 µm) wielokationowych materiałów tlenkowych stabilizowanych entropowo. Przygotowane cienkie warstwy zbadane zostaną elektrycznie oraz strukturalnie. Badania prowadzone będą w różnych temperaturach oraz atmosferach. Określony zostanie wpływ wielkości ziaren na przewodnictwo elektryczne. Badane tlenki to nowa grupa materiałów, których badanie może przyczynić się do odkrycia nowych zjawisk, stąd prowadzenie badań na PG może przyczynić się do wzrostu jej znaczenia na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2018-12-20 - 2019-12-19
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Sebastian Molin
Realizowany w:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy