Publikacja zbiorowa propagująca zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Publikacja zbiorowa propagująca zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych

Publikacja zbiorowa na temat zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych, będących rezultatem międzynarodowej konferencji IWA Specialist Conference on Wetland System for Water Pollution Control ICWS 2016. Publikacja zostanie wydrukowana w nakładzie około 50-60 sztuk, dodatkowo dostępna będzie w wersji elektronicznej w formacie PDF na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. oraz w wersji książkowej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Publikacja skierowana będzie do uczelni, samorządów oraz jednostek zajmujących się tematyką zadania.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
WFOŚ
Instytucja:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańskui
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy