Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.

Dla 4 wybranych dzielnic Gdańska (Osowa, Orunia, Wrzeszcz, Łostowice) opracowane zostaną w trybie warsztatów partycypacyjnych szkicowe plany ramowe dla wybranych obszarów problemowych. W ramach zajęć dydaktycznych studenci opracują własne koncepcje urbanistyczne, które poddane zostaną publicznej dyskusji i posłużą jako podstawa projektowania oddolnego. Wyniki projektu wykorzystane zostaną w publikacja naukowych (wydawnictwo poprojektowe) oraz przedstawione na międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt. Efekty końcowe projektu posłużą lokalnym społecznościom dzielnic do prowadzenia zaangażowanego dialogu o poprawie jakości życia w Gdańsku. Konwencja projektu stanowi element badań wdrożeniowych innowacyjnej metody planowania przestrzennego.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Instytucja:
Fundacja im. Stefana Batorego
Porozumienie:
Umowa o dotację dotycząca wniosku nr E2/0519 z dnia 2014-10-13
Okres realizacji:
2014-09-01 - 2015-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. arch. Gabriela Rembarz
Realizowany w:
Wydział Architektury
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Sopocka Szkoła Wyższa (Polska)
  • Gdańska Fundacja Innowcji Społecznej (Polska)
Wartość projektu:
330 440.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 139 razy