Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze

Rezultaty uzyskane dzięki realizacji niniejszego projektu pozwolą na dogłębne zrozumienie czynników odpowiedzialnych za związek miedzy wydajnością DEA w fazie gazowej a potencjalną efektywnością działania danego radiosensybilizatora w warunkach fizjologicznych. Wiedzę tę trudno przecenić w kontekście projektowania nowych, efektywnie działających radiosensybilizatorów. 5-bromo-2’-deoksyurydna, najlepiej poznany związek tego typu nie znalazł do dzisiaj zastosowania w klinice. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest nasze niedostateczne rozumienie procesów odpowiedzialnych za radiosensybilizujące właściwości MNuc. Wyjaśnienie szczegółów procesu DEA, a w szczególności wpływu wody, powinno pozwolić na racjonalną optymalizację działania badanych związków. Identyfikacja stanów rezonansowych odpowiedzialnych za DEA oraz optymalizacja barier aktywacyjnych i bodźców termodynamicznych zidentyfikowanych kanałów reakcji otwartych w wodzie, powinno prowadzić do zaprojektowania super-sensybilizatora(ów), który znajdzie zastosowanie w praktyce klinicznej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
CEUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/02/Y/ST4/00110 z dnia 2021-07-12
Okres realizacji:
2021-07-12 - 2025-07-11
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Sebastian Demkowicz
Realizowany w:
Katedra Chemii Organicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Wartość projektu:
1 606 215.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy