Re-akredytacja AMBA - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Re-akredytacja AMBA

Projekt dotyczy powtórnej akredytacji programu MBA oraz włączenia w nią studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku zarządzanie. Prestiżowe akredytacje przekładają się bezpośrednio na wzmożoną rekrutację studentów zagranicznych, a co za tym idzie na jakość kandydatów przyjmowanych na studia. WZiE ma w tej kwestii konkretne doświadczenia związane z akredytacją AMBA na studiach MBA- po otrzymaniu akredytacji liczba kandydatów na studia MBA uległa potrojeniu. Akredytacje mają również wpływ na pozycje uczelni w rankingach polskich i międzynarodowych, co ma bezpośredni wpływ jej zdolność do przyciągania „talentów”, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i kadry dydaktycznej. Podsumowując doświadczenia związane z akredytacją AMBA należy stwierdzić, że nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania studiami wśród obcokrajowców mieszkających w Polsce. Akredytacja międzynarodowa jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru programów MBA przez kandydatów. Posiadanie akredytacji jest również warunkiem niezbędnym do walidacji jakościowej programu na rynkach zagranicznych. Akredytacja pozwala na rozszerzenie współpracy z uczelniami z innych krajów. Jest ona również sygnałem dla interesariuszy uczelni, że przygotowuje ona kadry menedżerskie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
MNISW/2018/42/DIR/AZ z dnia 2018-05-21
Okres realizacji:
2018-05-21 - 2019-12-31
Kierownik projektu:
dr Barbara Geniusz-Stepnowska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
153 322.64 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 121 razy