Regionalna konwergencja społeczna w Unii Europejskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalna konwergencja społeczna w Unii Europejskiej

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie o kształtowanie się trendów konwergencji (dywergencji) w obszarze społecznym. Do realizacji celu zostanie wykorzystana autorska miara syntetyczna o zmiennej geometrii. Nowatorskość badania będzie polegała na zbudowaniu miary łagodzącej monowymiarowość dotychczas stosowanych miar i pozwalająca na spojrzenie na konwergencję społeczną z wielu perspektyw, ukazując jej niejednoznaczność. Zastosowanie analizy wrażliwości pozwoli uniknąć problemu arbitralnego ważenia zmiennych. Efektem prowadzonych badań będzie nie tylko konstrukcji autorskiej miary, ale przede wszystkim umożliwienie monitorowania konwergencji na wielu płaszczyznach. Wyniki przeprowadzonych analiz zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji ECDA 2019 oraz na międzynarodowej konferencji Economic Challanges in Enlarged Europe. Zamierzam również złożyć artykuł do publikacji w Journal od Comparative Economics oraz artykuł we współautorstwie z Massimiliano Mascherini do Journal od Economic Inequality. Ponadto, wyjazd badawczy umożliwi mi udoskonalenie warsztatu badawczego i stworzy możliwość rozwinięcia już zainicjowanej międzynarodowej współpracy, a to z kolei przełoży się na jakość dorobku ocenianego w postępowaniu habilitacyjnym.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC- 2018/02/X/HS4/00082 z dnia 2018-08-16
Okres realizacji:
2018-08-16 - 2019-08-15
Kierownik projektu:
dr Marta Kuc-Czarnecka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wartość projektu:
24 970.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy