Regionalny Punkt Kontakowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalny Punkt Kontakowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

W ramach pełnienia funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego programu ramowego UE HORYZONT 2020, na obszarze województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przewidziano realizację następujących zadań: - upowszechnianie dokumentacji dotyczącej HORYZONTU 2020, w tym: dokumentacji w sprawie warunków uczestnictwa, możliwości i warunków składania wniosków, finansowania projektu i sprawozdawczości - organizowania działań informacyjnych i promocyjnych, w tym dni informacyjnych, seminariów, konferencji, publikacji biuletynów, prowadzenia stron internetowych, organizacji targów itp. - wspieranie naukowców i organizacji, w szczególności nowych podmiotów i MSP, w celu zwiększenia ich udziału w Horyzoncie 2020 poprzez konsultacje projektów oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów, doradztwo w zakresie procedur administracyjnych, przepisów i zagadnień dotyczących roli i obowiązków uczestnika konsorcjum, kosztów, praw i obowiązków uczestników oraz obowiązujących ich zasad prawnych - udział jako partner w europejskiej sieci EURAXESS. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Badawczego UE HORYZONT 2020 pełni rolę koordynatora sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy. Regionalne Punkty Kontaktowe realizują swoje zadania na podstawie odrębnych umów z MNiSW, przez okres 7 lat, od 2014 od 2020 roku.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
RPK HORYZONT2020
Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
MNiSW/2014/DIR327 z dnia 2014-08-12
Okres realizacji:
2014-01-01 - 2020-12-31
Kierownik projektu:
mgr Renata Downar-Zapolska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Dział Projektów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Łódzki, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (Polska)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biuro Współpracy Międzynarodowej (Polska)
  • Politechnika Krakowska. Centrum Transferu Technologii (Polska)
  • Politechnika Śląska, Biuro Obsługi Programów Europejskich (Polska)
  • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (Polska)
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Polska)
  • Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Polska)
  • IPPT PAN w Warszawie, Krajowy Punkt Kontakowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 (Polska)
  • Politchnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (Polska)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy