Regionalny punkt kontaktowy dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalny punkt kontaktowy dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. regionalnych punktów kontaktowych dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, zwanego dalej „programem”, których zadaniem jest wspieranie uczestnictwa polskich beneficjentów w programie przez: 1) prowadzenie akcji informacyjnych i szkoleń, skierowanych do podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie; 2) upowszechnianie dokumentacji dotyczącej programu, w tym warunków uczestnictwa w konkursach ogłaszanych w ramach programu, finansowania projektów i sprawozdawczości; 3) świadczenie usług konsultacyjnych i mentoringowych na rzecz podmiotów: a) zainteresowanych uczestnictwem w programie, w tym pomoc w poszukiwaniu partnerów i doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków, procedur ich oceny, kosztów kwalifikowalnych, praw i obowiązków uczestników konsorcjów oraz obowiązujących ich zasad etycznych, b) aktualnie realizujących projekty w ramach programu, w tym w zakresie rozliczania projektów, praw własności przemysłowej i dokonywania audytów; 4) wyszukiwanie podmiotów potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w programie; 5) współdziałanie z Krajowym Punktem Kontaktowym i innymi regionalnymi punktami kontaktowymi w zakresie realizacji zadań wspierających uczestnictwo w programie. II. Podmioty uprawnione do udziału w przedsięwzięciu Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione następujące podmioty, które od 2014 r. realizowały zadania regionalnych punktów kontaktowych do spraw programu ramowego Horyzont 2020, Na podstawie danych z przedsięwzięcia MEN: https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_12/d628b08f0108aed6322bca9574e106e8.pdf

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
RPK HORYZONT EUROPA
Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
MEIN/2021/RPK/4 z dnia 2021-02-08
Okres realizacji:
2021-01-01 - 2021-12-31
Kierownik projektu:
mgr Renata Downar-Zapolska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Dział Projektów
Wartość projektu:
606 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy