Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2

Głównym celem zaproponowanego projektu jest wyjaśnienie roli cieczy jonowych (IL) w impregnowanych tymi związkami szkieletach metaloorganicznych (MOF) w reakcji fotokonwersji CO2. Cele szczegółowe proponowanego projektu obejmują: (1) opracowanie nowej grupy materiałów metaloorganicznych modyfikowanych cieczami jonowymi, o ulepszonych właściwościach fotokatalitycznych w reakcji fotokonwersji CO2; (2) wyjaśnienie rodzaju oddziaływań między CO2 a cieczą jonową zaadsorbowaną/ związaną z MOF determinujących fotokonwersję CO2 do węglowodorów; i (3) zaproponowanie mechanizmu wzbudzenia kompozytu IL/MOF w świetle UV oraz Vis, a także mechanizmu reakcji fotokatalitycznych zachodzących na ich powierzchni. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Pizie oraz Uniwersytetu Yachay Tech.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
IL-MOF
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Justyna Łuczak
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy