Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badan naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NewMAN
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - 2012-06-12
Kierownik projektu:
mgr inż. Mścisław Nakonieczny
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Politechnika Szczecińska (Polska)
 • ICB PAN - PCSS Poznań (lider konsorcjum) prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz (Pitcairn)
 • Uniwersytet Opolski (Polska)
 • AGH-ACK Cyfronet w Krakowie (Polska)
 • Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (Polska)
 • UMCS w Lublinie (Polska)
 • Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)
 • UMK w Toruniu (Polska)
 • Politechnika Białostocka (Polska)
 • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
 • UTP w Bydgoszczy (Polska)
 • NASK (Polska)
 • Politechnika Łódzka (Polska)
 • Politechnika Śląska-CK (Polska)
 • Politechnika Koszalińska (Polska)
 • Politechnika Radomska (Polska)
 • Politechnika Rzeszowska (Polska)
 • Uniwersytet Warszawski- ICMMiK (Polska)
 • Politechnika Wrocławska (Polska)
 • Politechnika Częstochowska (Polska)
Wartość projektu:
88 543 205.82 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy