Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Porozumienie:
RPPM.04.02.00-22-0001/16-00 z dnia 2016-10-25
Okres realizacji:
2017-01-01 - 2018-09-30
Wartość projektu:
9 990 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 27 razy