Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw

Projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetyki, energetyki, technologii chemicznej i przetwórstwa chemicznego (w tym paliw), poprzez utworzenie kierunku studiów II stopnia o profilu praktycznym pn. Inżynieria i Ekoefoektywne Technologie Nośników Energii. Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie i obejmie: • rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów, służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia; • wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów, służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
RPPM.04.02.00-22-0001/16-00 z dnia 2016-10-25
Okres realizacji:
2017-01-01 - 2018-09-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Realizowany w:
Administracja Wydziału Chemicznego
Wartość projektu:
11 056 261.88 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 135 razy