Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)xMyOz (M = V, Mo, W) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)xMyOz (M = V, Mo, W)

Związki amonowe materiałów o strukturze warstwowej mają szeroką gamę zastosowań, zwłaszcza w formie nanostrukturalnej. Wykorzystuje się je przeważnie jako katalizatory bądź prekursory w syntezie pożądanych związków chemicznych. Jednakże, dotychczas opracowane procedury syntezy związków amonowych są skomplikowane, co często czyni je nieopłacalnymi. Dlatego też poszukuje się nowych metod otrzymywania nanostrukturalnych prekursorów. Zaproponowane badania pozwolą określić czy możliwe jest otrzymanie związków (NH4)XMYOZ (gdzie M = V, Mo, W) w wyniku reakcji organicznej soli amonowej z tlenkiem o strukturze warstwowej prowadzoną w odpowiednim rozpuszczalniku polarnym. Dodatkowo szereg zaplanowanych badań pozwoli na określenie zależności pomiędzy warunkami procesu a otrzymywanymi morfologiami i rozmiarami nanostruktur. Jest to bardzo istotny aspekt tego projektu, ponieważ w przypadku syntezy związków chemicznych, czystość oraz rozmiar cząstek prekursora może znacząco wpływać na właściwości fizyczne i chemiczne otrzymywanego związku. Ponadto zrozumienie reakcji chemicznych w trakcie tego procesu pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu metody syntezy soli amonowych. Planowane jest również popularyzowanie otrzymanych wyników poprzez wystąpienia konferencyjne i publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Marta Prześniak-Welenc
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 269 razy