Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego

Podstawowym celem badań zawartych we wniosku jest zdobycie wiedzy w zakresie identyfikacji grup związków chemicznych i charakterystyki zanieczyszczeń mikrobiologicznych wprowadzanych wraz ze ściekami do strefy przybrzeżnej Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) w styczniu 2017 r. Zagadnienie to będzie rozpatrywane w kontekście stresu środowiskowego powodującego u bakterii selekcję genów oporności. Wg najlepszej wiedzy, tego rodzaju prace eksperymentalne uwzględniające analizę ilościową zanieczyszczeń należących do różnych grup związków chemicznych (m.in. farmaceutyki, substancje powierzchniowo czynne, metale ciężkie, jony nieorganiczne) połączone z analizą liczebności bakterii, składem taksonomicznym analizowanych próbek oraz obecnością i lokalizacją wybranych determinantów oporności, nie były jeszcze prowadzone. Mają one zatem istotny charakter poznawczy i mogą stanowić ważne źródło informacji na temat obecnego stanu środowiska wodnego strefy przybrzeżnej Zatoki Admiralicji zlokalizowanej w pobliżu całorocznej stacji badawczej. Biorąc pod uwagę fakt, że Politechnika Gdańska jest członkiem Polskiego Konsorcjum Polarnego, prowadzenie tego typu badań na PG podniesie znacząco rangę Politechniki Gdańskiej w polskich badaniach polarnych oraz w badaniach polarnych na arenie międzynarodowej

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2018-11-03 - 2019-11-02
Kierownik projektu:
dr inż. Małgorzata Szopińska
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Wartość projektu:
47 894.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

Rok 2022

wyświetlono 174 razy