Rozpraszanie elektronów na molekułach - przekroje czynne i dynamika zderzeń - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozpraszanie elektronów na molekułach - przekroje czynne i dynamika zderzeń

Proponowany projekt eksperymentalny dotyczy zderzeń elektronów z cząsteczkami w fazie gazowej. Celem projektu jest dokładne zbadanie charakteru rozpraszania elektronów na wybranych obiektach molekularnych oraz sposobu w jaki elektrony zmieniają fizyczny i chemiczny stan molekuł przy określonej energii. Propozycja badań koncentruje się na niskim zakresie energii 0-20 eV, gdzie rozpraszanie jest zdominowane przez molekularne procesy rezonansowe. Badania pozwolą na uzyskanie wiedzy potrzebnej do lepszego zrozumienia procesów fizyko-chemicznych w warunkach występowania dużych ilości wolnych elektronów. Działania w ramach projektu będą polegały m.in. na pomiarach przekrojów czynnych dysocjacyjnego procesu wychwytu elektronów (Dissociative Electron Attachment, DEA) związków organicznych, zawierających podwójne lub potrójne wiązania molekularne. Dzięki temu możliwe będzie przetestowanie podstawowych założeń i modeli fizyki kwantowej zderzeń, które opisują takie procesy. Prace eksperymentalne zaplanowano w laboratorium Instytutu Chemii Fizycznej Czeskiej Akademii Nauk im. J. Heyrovský’ego w Pradze. Proponowany projekt uwzględnia pomiary DEA i wysokorozdzielczą spektroskopię charakterystycznych strat energii elektronów (m.in. rozpraszanie sprężyste, wzbudzenia elektronowe i jonizacja). [Znaczenie dla Politechniki Gdańskiej] Niewątpliwie proponowany projekt wpłynie na wzmocnienie współpracy Politechniki Gdańskiej z międzynarodowym ośrodkiem badawczym (Instytut Chemii Fizycznej Czeskiej Akademii Nauk im. J. Heyrovský’ego w Pradze) specjalizującym się w dziedzinie chemii fizycznej. Planowane badania rozpoczną działania związane z rozbudową istniejącego laboratorium rozpraszania elektronów na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Projekt badawczy dotyczący budowy zaawansowanego systemu eksperymentalnego rozpraszania elektronów do określania dynamiki zderzeń elektron-molekuła zostanie złożony w przyszłym, właściwym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2018-12-04 - 2019-12-03
Kierownik projektu:
dr hab. Mateusz Zawadzki
Realizowany w:
Administracja Wydziału Fizyki Techn. i Mat. Stosow
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 230 razy