Rozszczepialne koniugaty nanonośnik molekularny:antymetabolit o działaniu przeciwdrobnoustrojowym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozszczepialne koniugaty nanonośnik molekularny:antymetabolit o działaniu przeciwdrobnoustrojowym

Projekt zawiera propozycję przeprowadzenia kompleksowych, interdyscyplinarnych badań dotyczących zaprojektowania, syntezy i określenia właściwości biologicznych koniugatów, czyli połączeń małocząsteczkowych nośników molekularnych z inhibitorami enzymów bakteryjnych i grzybowych (antymetabolitami), zawierających w swoich strukturach łączniki rozszczepiane przez enzymy znajdujące się w komórkach drobnoustrojów chorobotwórczych, lecz stabilne w surowicy krwi. Jako składniki koniugatów zastosowane zostaną nośniki molekularne w postaci tzw. peptydów penetrujących komórkę, „parasoli molekularnych” i cząsteczek o charakterze lipidowym, łączniki rozszczepiane przez esterazy i -glikozydazy oraz m.in. 5-fluorocytozynę i inhibitory bakteryjnej racemazy alaninowej jako antymetabolity. Podstawowym celem proponowanych badań jest określenie realności i przydatności nowej koncepcji konstrukcji potencjalnych leków przeciwgrzybowych i przeciwbakteryjnych, polegającej na połączeniu efektywnych nośników molekularnych z antymetabolitami poprzez łączniki selektywnie rozszczepiane w komórkach drobnoustrojów. Oczekiwanymi efektami realizacji projektu są: określenie molekularnych podstaw i czynników warunkujących aktywność biologiczną nowych koniugatów oraz sformułowanie wytycznych dla dalszej optymalizacji ich struktury pod kątem przenikalności przez błony biologiczne, stabilności w surowicy krwi jak również selektywnej toksyczności.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/39/B/ST4/01509 z dnia 2021-06-08
Okres realizacji:
2021-06-08 - 2024-06-07
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

Rok 2021

wyświetlono 273 razy