Rozwijanie umiejętności e-marketingu na rynku biznesowym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwijanie umiejętności e-marketingu na rynku biznesowym

Projekt DEMS (rozwijanie umiejętności e-marketingowych dla rynku biznesowego) jest prowadzony w celu zmniejszenia poważnej luki w umiejętnościach marketingu cyfrowego, dramatycznej szczególnie dla MŚP. Działania koncentrują się na 1. zdefiniowaniu konkretnych potrzebnych umiejętności, 2. zaproponowaniu międzynarodowych programów nauczania marketingu cyfrowego, 3. cyfryzacji nauczycieli biznesu oraz 4. stworzeniu pięciu kursów marketingu cyfrowego online dla studentów uczelni biznesowych w całej Europie. Globalizacja i transformacja cyfrowa zmieniają środowiska biznesowe w bezprecedensowym tempie. Oczekuje się, że profesjonaliści będą coraz bardziej elastyczni w komunikacji i zdolni do zarządzania zmianami, ale powinni również stosować dane biznesowe i wykorzystywać cyfrowe media i platformy. Dotyczy to zwłaszcza specjalistów w dziedzinie komunikacji, sprzedaży i marketingu, ponieważ 30% budżetów medialnych organizacji jest obecnie wydawanych w kanałach cyfrowych. 30% wszystkich firm przeznacza ponad 50% swoich budżetów na media cyfrowe. Podczas gdy większe organizacje i przemysł wykorzystały środki cyfrowe, wiele małych i średnich firm ma opóźnienia w tym rozwoju. W wyniku transformacji cyfrowej zapotrzebowanie na wykwalifikowaną cyfrowo siłę roboczą stale rośnie na stanowiskach sprzedażowych i marketingowych w firmach. Na poziomie europejskim dotyczy to około 4-5 milionów profesjonalistów. Jednak powszechnie mówi się, że pracodawcy mają poważne problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej lub napotkają rozczarowującą lukę między swoimi oczekiwaniami a przygotowaniem cyfrowym studentów. Chociaż zachęcano instytucje edukacyjne biznesu do zapewniania absolwentom bardziej wszechstronnych umiejętności korzystania z platform i narzędzi cyfrowych, oczywiste jest, że tylko kilka z nich zajęło tę dziedzinę, a zatem wiele pozostaje do zrobienia w zakresie szkolenia profesjonalistów posiadających umiejętności cyfrowe wymagane przez MŚP. Projekt DEMS w sposób holistyczny rozwiązuje braki w umiejętnościach marketingu cyfrowego. W pierwszej fazie zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego zostało zaktualizowane przez ankietę skierowaną do właścicieli MŚP i menedżerów marketingu w czterech krajach europejskich. W oparciu o to zrozumienie zostanie utworzona propozycja programów nauczania dla marketingu cyfrowego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DEMS
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Anna Maria Trzaskowska
Realizowany w:
Katedra Marketingu
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (Portugalia)
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY (Finlandia)
  • Stichting Hogeschool Utrecht (Holandia)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy