Rozwój cyfrowego systemu monitorującego działania ochronne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój cyfrowego systemu monitorującego działania ochronne

Celem projektu jest określenie zapotrzebowania na nowe metody zbierania danych o zanieczyszczeniach w Morzu Bałtyckim oraz określenie zasad rozwoju nowej cyfrowej sieci czujników, która może śledzić zmiany zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym w czasie oraz zidentyfikować ich źródła. Projekt stworzy podstawę dla jednego lub więcej projektów kontynuacyjnych, w których systemy czujników zostaną opracowane, a następnie przetestowane w różnych miejscach na Morzu Bałtyckim. W ramach projektu zostaną również opracowane zasady wspólnego monitorowania chemicznego za pośrednictwem powiększonej sieci czujników, dostosowanej do regionu Morza Bałtyckiego. Opracowana zostanie dokumentacja mająca służyć jako przewodnik dla innych zewnętrznych interesariuszy, dotycząca funkcjonalności systemu. Projekt obejmuje komunikację z ekspertami w zakresie kontroli i monitoringu zanieczyszczeń. Na konferencji, warsztatach i konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi dokonamy również przeglądu innych metod gromadzenia danych, które mają potencjał do zastosowania w systemach ciągłego monitoringu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DIGITALIS
Program finansujący:
Seed funding for cooperation projects in the Baltic Sea region
Instytucja:
Swedish Institute
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uppsala University, Ångström Laboratory, Dept. Materials Science and Engineering (Szwecja)
  • Seagrass Ecology & Physiology Research Group, Stockholm University (Szwecja)
  • Uppsala University Blue Center Gotland (Szwecja)
  • Estonian University of Life Sciences (Estonia)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy