Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii

Głównym celem/uzasadnieniem projektu jest nie tylko podniesienie atrakcyjności samych studiów doktoranckich na PG, lecz przede wszystkim kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
InterPHD
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Porozumienie:
PPI/PRO/2018/1/00009/U/001 z dnia 2018-10-26
Okres realizacji:
2018-10-01 - 2019-09-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Realizowany w:
Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć
Wartość projektu:
744 720.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy