Rozwój nieinwazyjnego testu wydychanego powietrza do wczesnej diagnostyki chorób tropikalnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój nieinwazyjnego testu wydychanego powietrza do wczesnej diagnostyki chorób tropikalnych

Finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projeku w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TROPSENSE PREMIA
Program finansujący:
Premia na Horyzoncie
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
Umowa nr 329385/PnH/2016 z dnia 2016-11-04
Okres realizacji:
2016-11-05 - 2020-03-02
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Wartość projektu:
98 950.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy