ScienceApp - intensywne międzynarodowe programy kształcenia z obszaru nauk stosowanych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ScienceApp - intensywne międzynarodowe programy kształcenia z obszaru nauk stosowanych

Celem projektu będzie zachęcenie aktywnych i ambitnych studentów oraz doktorantów zagranicznych do podjęcia kształcenia w obszarze nauk stosowanych, tj. fizyki, matematyki oraz inżynierii materiałowej, prowadzonego przez doświadczonych naukowców z WFTiMS. Realizacja tego zadania wymaga zainteresowania studentów wszystkich stopni tematyką najnowszych badań prowadzonych na Wydziale i powiązania ich z ofertą dydaktyczną. Pozwoli to na zmniejszenie problemu sprzężenia zwrotnego, w którym stosunkowo mała liczba studentów zagranicznych przyczynia się do niewielkiej oferty kursów prowadzonych w języku angielskim i odwrotnie. Nastawienie nowych kursów na aspekt praktyczny związany z badaniami przyczyni się do zwiększenia zdolności studentów i doktorantów do realizacji późniejszych, złożonych zagadnień naukowych. W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 szkoły letnie prowadzone w j. angielskim w formule blended-learningu przez zagranicznych oraz polskich specjalistów ze wszystkich trzech obszarów badawczych: 1. Warsztaty z fizyki i inżynierii materiałowej „MAGENTA”, tj. wykłady i pokazy naukowców oraz partnerów przemysłowych (np. FIAT-Włochy, Solvionic- Francja) związane z końcową realizacją projektu MAGENTA (Horyzont 2020), w którym opracowuje się nowy rodzaj materiału ferromagnetycznego opartego o ciecze jonowe wraz z prototypem urządzenia zamieniającego ciepło w energię-elektryczną; 2. szkoła letnia „Topology and Dynamical Systems in Action” (TopDynSystAction) dla doktorantów i studentów studiów II stopnia matematyki, związana z tematyką studiów i badań prowadzonych na WFTiMS we współpracy z partnerami zagranicznymi; 3. trzy edycje szkoły letniej “Monte Carlo Methods for Applications in Medicine and Material Science”, dotykającej aktualnych zagadnień z dziedziny fizyki medycznej i inżynierii materiałowej. Dodatkowym wzbogaceniem oferty dydaktycznej wydziału będzie organizacja 2 nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia (kursów online) związanych z ww. tematami: 1. ,,Quantum simulations and particles'', 30 h zajęć, 3 edycje (w sumie 90h) 2. “Monte Carlo Methods for Applications in Medicine and Material Science”, 45h, 2 edycje (w sumie 90 h). Ukończenie każdej z planowanych aktywności będzie się wiązało ze zdobyciem punktów ECTS. Wszystkie aktywności będą szeroko promowane na arenie międzynarodowej i udostępniane on-line (live streaming) na przeznaczonych do tego platformach edukacyjnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ScienceApp
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Porozumienie:
PPI/SPI/2020/1/00024/U/00001 z dnia 2021-08-03
Okres realizacji:
2021-07-01 - 2023-08-31
Kierownik projektu:
dr inż. Justyna Szostak
Realizowany w:
Zakład Fizyki Organicznych i Perowskitowych Struktur Fotowoltaicznych
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy