Sea-snowPOPs: wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arktyce - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sea-snowPOPs: wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arktyce

Sukces globalnych postanowień redukujących emisje trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, ang. POPs) nie oznacza, niestety, ich wyeliminowania ze środowiska naturalnego. W Arktyce, elementy środowiska dotychczas gromadzące zanieczyszczenia z atmosfery stają się ich wtórnymi źródłami. Na przykład,Ocean Arktyczny z odbiorcy zmienił się w emitera TZO. Nie udało się dotychczas określić, na ile tawtórna emisja zagraża ekosystemom lądowym, wpływ ten jest jednak bardzo prawdopodobny za pośrednictwem opadów atmosferycznych. Szczególne zagrożenie stanowi śnieg, który usuwa zanieczyszczenia z atmosferyskuteczniej niż deszcz, a następnie magazynuje TZO aż do arktycznego lata, tj. okresu wzmożonej aktywności ekosystemu lądowego. Celem projektu jest sprawdzenie hipotezy, że śnieg przenosi znaczne ilości zanieczyszczeń z wtórnej emisji oceanicznej z powrotem na ląd, tworząc lokalny obieg TZO zagrażający lokalnym ekosystemom. Aby zrealizować ten cel, planuję zbadać zarówno stężenia TZO w świeżym śniegu, jak i w powierzchniowej warstwie wody morskiej, która nie tylko gromadzi hydrofobowe zanieczyszczenia, ale również jest najbardziej podatna na rozpraszanie w postaci aerozolu w wyniku falowania wiatrowego. Dane te zostaną połączone za pomocą prostych modeli matematycznych, przy uwzględnieniu tła meteorologicznego (temperatura, prędkość i kierunek wiatru) orazukształtowania terenu, z którego zebrano śnieg. Badaniom laboratoryjnym poddane zostaną trzy grupy TZO: polichlorowane bifenyle (PCB), pestycydy chlorowcoorganiczne (OCP) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). W wyniku przeprowadzonych badań, poznane zostaną mechanizmy wtórnego obiegu TZO z morza na ląd, co umożliwi weryfikację i wzbogacenie globalnych modeli rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, takich jak DEHM-POP czy MPI-MCTM. Dane z projektu poszerzą także wiedzę o stężeniach TZO w dotychczas słabo zbadanych pod tym względem elementach środowiska południowego Spitsbergenu (takich jak lód morski, powierzchniowa warstwa wody morskiej, czy opady atmosferyczne) i pozwolą przewidywać pochodzące od nich zagrożenia dla lądowego ekosystemu. Politechnice Gdańskiej, projekt pomógłby wzmocnić pozycję w zakresie badań polarnych na światowym poziomie, skutkując publikacją wyników w renomowanych czasopismach. W ramach projektu przewidziano także szkoleniei stypendium dla jednego doktoranta na okres 30 miesięcy oraz środki na dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika technicznego w laboratorium (20 miesięcy).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SONATA 13
Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/26/D/ST10/00630 z dnia 2018-10-01
Okres realizacji:
2018-10-01 - 2022-03-31
Kierownik projektu:
dr Krystyna Kozioł
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
1 250 230.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2021

wyświetlono 287 razy