Silicon Oxycarbide (SiOC) as Anode Materials for Lithium Ion Batteries: Synthesis and Optimization of Ceramics Prepared by Sol-Gel Method - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Silicon Oxycarbide (SiOC) as Anode Materials for Lithium Ion Batteries: Synthesis and Optimization of Ceramics Prepared by Sol-Gel Method

Projekt dotyczy syntezy i charakterystyki ceramicznych materiałów anodowych do ogniw litowo-jonowych. Celem projektu jest synteza metodą zol-żel prekursorów preceramicznych, z których na drodze pirolizy powstaną ceramicze materiały na bazie krzemu, tlenu i węgla (SiOC). Materiały będą charakteryzowane pod względem strukturalnym i elektrochemicznym w celu zbadania ich przydatności jako anod w ogniwach litowo-jonowych. Projekt wpisuje się w tematykę magazynowania energii i poszukiwania nowych chemiczncyh źródeł prądu. Projekt będzie wykonywany we współpracy z dwiema instytucjami zagranicznymi. W projekcie przewiduje się zakup aparatury pomiarowej. Wyniki projektu będą prezentowane na konferencjach naukowych oraz publikowane w czasopismach o zasięgu światowym, co przyczyni się do promocji Politechniki Gdańskiej.

“Silicon Oxycarbide (SiOC) as Anode Materials for Lithium Ion Batteries: Synthesis and Optimization of Ceramics Prepared by Sol-Gel Method”

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
n/d
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Porozumienie:
Homing Plus/2012-6/16 z dnia 2013-05-22
Okres realizacji:
2013-05-01 - 2015-04-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Technische Universitu00e4t Darmstadt, Institut fu00fcr Materialwissenschaft (Niemcy)
  • University of Trento Department of Materials Engineering and Industrial Technologies (Włochy)
Wartość projektu:
314 600.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 60 razy