Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji

Projekt badawczy wykorzysta nowe podejście teoretyczne i empiryczne w celu uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytanie obecne we współczesnych badaniach ekonomicznych: w jakim stopniu rewolucja cyfrowa przyczyniła się do zmian w globalnym rozkładzie produktywności i w relacjach typu lider-naśladowca? Projekt koncentruje się na problemach wzrostu gospodarczego i produktywności. Główny cel proponowanych badań jest dwojaki: (1) opisanie dynamiki specjalizacji technologicznej towarzyszącej wzrostowi gospodarczemu w warunkach szybkiego rozwoju digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji (AI); oraz (2) empiryczne oszacowanie skutków postępu technologicznego w technologiach cyfrowych (w szczególności AI) w zakresie roli we wzroście produktywności oraz zmianach w jej światowym rozkładzie. Nasze badanie łączy się z różnymi obszarami badań ekonomicznych, takich jak: technologiczne aspekty wzrostu i rozwoju gospodarczego, ekonomia międzynarodowa i relacje przemysłowe. Analiza empiryczna zostanie przeprowadzona na kilku poziomach, z wykorzystaniem ostatnio opublikowanych danych na poziomie krajowym, regionalnym, sektorowym i mikroekonomicznym (firmy). Badania będą prowadzone w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodologiczne dotyczące pomiaru cyfrowego postępu technologicznego. Uzupełnieniem będą badania teoretyczne z wykorzystaniem wybranych formalnych modeli postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego. Strategia badawcza będzie zgodna z obowiązującym naciskiem na jak najwyższą jakość prowadzonych badań – zgodnie ze strategią Politechniki Gdańskiej jako uczelni badawczej. W przypadku finansowania badań, istotne będzie uczestnictwo zespołu badawczego z Politechniki Gdańskiej, jako lidera projektu, w międzynarodowym dyskursie na temat wpływu postępu technologicznego na produktywność. Projekt będzie realizowany we współpracy międzynarodowej (Niemcy, Włochy).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/B/HS4/01302 z dnia 2021-02-01
Okres realizacji:
2021-02-01 - 2024-01-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Aleksandra Parteka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Ekonomii
Wartość projektu:
722 280.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

wyświetlono 1475 razy