Stardust - Mikrobiologiczne badania stratosfery - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stardust - Mikrobiologiczne badania stratosfery

Projekt Stardust jest interdyscyplinarnym projektem studentów PG, którego celem jest wysłanie eksperymentów w balonach stratosferycznych w ramach konkursów REXUS/BEXUS oraz Global Space Balloon Challenge. Celem eksperymentów jest zbadanie różnorodności oraz właściwości bakteryjnej mikroflory stratosfery z użyciem balonów. Z badań wstępnych przeprowadzonych przez koła naukowe SimLE i Koło Studentów Biotechnologii wynika że w stratosferze obecna jest duża liczba gatunków bakterii, które dotąd nie zostały opisane. Sugerują one również liczebną przewagę enterokoków nad innymi bakteriami w stratosferze, czego nie potwierdzały wcześniejsze doniesienia literaturowe. Sukces studentów w konkursach oraz publikowanie wyników w dobrym czasopiśmie podniesie rangę uczelni i zachęci młodych naukowców do aktywności naukowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Stardust
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
MNiSW/2020/260/DIR/NN4 z dnia 2020-05-22
Okres realizacji:
2019-08-01 - 2020-10-30
Kierownik projektu:
dr hab. Beata Krawczyk
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wartość projektu:
225 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy