STERowanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

STERowanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej

Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. W ramach działań w projekcie będą wspierani doktoranci uczestniczący w realizacji projektów międzynarodowych (stypendia) i ich mobilność (staże). Prowadzone będą działania nakierowane na promocję szkoły doktorskiej prowadzące do zwiększenia rekrutacji doktorantów spoza Polski. Rozwijana również będzie współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami doktorskimi prowadząca do opracowania wspólnych programów kształcenia z możliwością otrzymania wspólnego doktoratu lub podwójnego doktoratu. Projekt jest tak zaplanowany, aby był komplementarny do innych działań na uczelni prowadzących do internacjonalizacji. Projekt ten będzie też swego rodzaju kontynuacją dotychczasowych projektów dedykowanych studiom doktoranckim na uczelni.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
GUT Beyond Borders
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Szkoła Doktorska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • IMP PAN w Gdańsku (Polska)
  • IBW PAN w Gdańsku (Polska)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy