Struktury fotowoltaiczne zbudowane z warstw wybranych związków półprzewodnikowych II-VI i półprzewodników molekularnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktury fotowoltaiczne zbudowane z warstw wybranych związków półprzewodnikowych II-VI i półprzewodników molekularnych

Projekt dotyczy badań własności fotowoltaicznych struktur składających się z warstw związków półprzewodnikowych II-VI takie jak: CdTe, ZnTe, CdSe i CdS oraz półprzewodniki molekularne: ftalocyjaniny, perluoroftalocyjaminy i barwniki perylenowe. Głównym celem naukowym projektu jest wykonanie badań doświadczalnych na nowych strukturach wytworzonych metodą próżniowego naparowania i ocena ich przydatności w konwersji fotowoltaicznej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
GRANT MNiSW
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
4990/B/T02/2011/40 z dnia 2011-04-18
Okres realizacji:
2011-04-18 - 2014-12-17
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Ryszard Signerski
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wartość projektu:
193 300.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy