Studia nad wykorzystaniem zjawiska lewitacji akustycznej w węzłach kinematycznych maszyn - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia nad wykorzystaniem zjawiska lewitacji akustycznej w węzłach kinematycznych maszyn

Inspiracją projektu jest znany fakt, że szybkoobrotowe aerodynamiczne systemy łożyskowe są podatne na utratę stabilności dynamicznej ponieważ sztywność i zdolność tłumienia gazowego filmu smarnego jest niewielka w porównaniu z filmem olejowym. Konsekwencją tego jest radykalne obniżenie precyzji ruchu a często uszkodzenie sytemu łożyskowego. Rozwiązaniem problemu wydaje się być niezależny od efektów aerodynamicznych mechanizm stabilizujący pracę systemu łożyskowego w momencie wytrącenia go ze stanu stabilnej pracy. Hipoteza: ciśnienie akustyczne wzbudzone lewitacją ultradźwiękową może rozdzielić stykające się powierzchnie a także, poprzez współdziałanie z efektami aerodynamicznymi, przyczynić się do poprawy dynamiki i precyzji ruchu ultra szybkich układów łożyskowych. Dlatego też, głównym celem badań jest potwierdzenie powyższej hipotezy poprzez użycie metod numerycznych i technik eksperymentalnych do uzyskania ilościowych informacji o stabilności dynamicznej oraz precyzji ruchu bezstykowego układu łożyskowego pracującego w oparciu o lewitację ultradźwiękową i efekty aerodynamiczne. Innymi słowy, ciśnienie akustyczne będzie wykorzystane nie tylko do rozdzielenia powierzchni lecz również jako narzędzie do kontroli stabilności dynamicznej układu łożyskowego, a tym samym precyzji jego ruchu przy ultra prędkościach. Dogłębne poznanie mechanizmu współdziałania lewitacji ultradźwiękowej z ciśnieniem aerodynamicznym jest warunkiem koniecznym otwierającym drogę do praktycznego wykorzystania proponowanego systemu łożyskowego nowej generacji w zaawansowanych urządzeniach mechanicznych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2012/07/B/ST8/03683 z dnia 2016-08-05
Okres realizacji:
2013-08-05 - 2016-08-04
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Stolarski
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Wartość projektu:
317 590.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy