Studia Podyplomowe MBA - Przywódca Strategiczny - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Podyplomowe MBA - Przywódca Strategiczny

Projekt mają być odpowiedzią na istniejące na rynku pracy zapotrzebowanie na menedżerów posiadających wysokie umiejętności przywódcze ( na podstawie przeprowadzonych ankiet przez WZIE w 2010r) Studia MBA przewidziane są na 2 lata studiów, z Modułami z zakresu m.in umiejętności negocjacyjnych, przywódczych, zarządzania czasem i zdolnościami interpersonalnymi. Dofinansowanie projektu pozwoli na dostosowanie oferty edukacyjnej PG do współczesnych trendów w naukach zarządzania na świecie. Pozyskanie dodatkowych środków z UE pozwoli na zrealizowanie pierwszego w Polsce programu studiów MBA-Strategiczny Przywódca dostosowanego do potrzeb polskich menedżerów, łączącego cechy programu akademickiego (wiedza ogólna) i programu rozwoju umiejętności menedżerskich (praktyka. Środki z UE pozwolą na dodatkową promocję PG i programu MBA w Polsce. Program będzie skierowany do wysokiej kadry menedżerskiej z całej Polski. Zrealizowanie tego programu zwiększy realną szansę na podejście do procesu akredytacyjnego w dość krótkim czasie w AMBA ( prestiżowa organizacja zrzeszająca studia MBA na całym świecie), poprzez zwiększenie liczby studentów tego programu. Wartość dodana projektu: -unikatowy program studiów kładący nacisk na rolę przywództwa jako niezbędnego warunku rozwoju firmy, -certyfikaty o znaczeniu międzynarodowym wystawione przez podmiot uprawniony do certyfikacji usług edukacyjnych zlecanych w ramach projektu -dostęp studentów do internetowej biblioteki publikacji biznesowych oraz interaktywnego portalu wiedzy menedżerskiej (w ramach usługi edukacyjnej) -zagraniczni wykładowcy-praktycy biznesu -materiały dydaktyczne w formie rocznej prenumeraty czasopisma biznesowego, materiały dydakt. w wersji elektronicznej oraz nagrania sesji szkoleniowych (w ramach usługi edukacyjnej) -nowoczesne formuła seminariów dyplomowych (konsultacje on-line) -zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2 (innowacyjność w sposobie zarządzania) I rok studiów:Zostaną przeprowadzone zajęcia dydakt. z ogólnych aspektów przywództwa, etyki w biznesie, własności intelektualnej, prawa, ekonomii, umiejętności interpersonalnych, zarządzania (sobą, ludźmi, projektami, zmianą) i strategii. Wszystkie zajęcia będą miały charakter ogólny i będą realizowane dla 20 osob. grupy.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Porozumienie:
UDA-POKL.02.01.01-00-083/10 z dnia 2011-02-21
Okres realizacji:
2011-01-01 - 2013-03-31
Kierownik projektu:
dr Barbara Geniusz-Stepnowska
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
759 058.78 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy