Studium wpływu zielonych inhibitorów na proces korozji stopów aluminium - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studium wpływu zielonych inhibitorów na proces korozji stopów aluminium

Projekt badawczy skupia się na ocenie możliwości stosowania zielonych inhibitorów i ich wpływu na podatność korozyjną wytypowanych stopów aluminium. W ramach projektu zostanie oceniona skuteczność działania inhibitorów umożliwiająca sklasyfikowanie wpływu poszczególnych związków organicznych na parametry odpowiadające za stabilność warstwy pasywnej oraz ograniczająca rolę mikroogniw obecnych ze względu na strukturę wielofazową stopów aluminium. W efekcie określony zostanie mechanizm degradacji warstwy pasywnej oraz wytypowane zostaną zielone inhibitory korozji stopów aluminium pracujących w środowiskach alkalicznych. Jedna z istotnych, niewykorzystanych w pełni, możliwości aplikacyjnych stopów aluminium dotyczy baterii aluminium/powietrze, mogących stanowić potencjalne źródło energii dla pojazdów elektrycznych i hybrydowo – elektrycznych. W roztworach alkalicznych aluminium ulega przyspieszonej samokorozji z wydzielaniem wodoru. W ramach projektu badawczego zostanie podjęta próba doboru inhibitorów zielonych jako dodatku do elektrolitu baterii, obniżająca jej samokorozję i wydłużająca tym samym czas życia, przy minimalnym możliwym pogorszeniu krytycznych parametrów pracy baterii

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
GREENHIB
Program finansujący:
IUVENTUS PLUS
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
0675/IP2/2016/74 z dnia 2016-10-17
Okres realizacji:
2016-10-17 - 2019-12-16
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Ryl
Realizowany w:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2019

wyświetlono 342 razy