Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego programu wsparcia emocjonalnego dla studentów i pracowników zagranicznych. Zaplanowane działania są odpowiedzią na nasilenie w okresie pandemii zjawisk związanych z pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu obcokrajowców przebywających na PG, czego skutkiem była duża liczba zdarzeń kryzysowych – prób samobójczych, przemocy fizycznej i psychicznej oraz konfliktów. Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w zalecania Ministerstwa Edukacji i Nauki sformułowane na podstawie wniosków z „Raportu dotyczącego pomocy psychologicznej w uczelniach” oraz zalecenia Rzecznika Praw Pacjenta sformułowane we wnioskach do raportu „Zdrowie psychiczne na polskich uczelniach”. W ramach projektu zaplanowane następujące działania (w zależności od rodzaju, działania będą skierowane tylko do obcokrajowców lub do osób wszystkich zainteresowanych bez względu na narodowość): a) stworzenie systemu wsparcia psychologicznego (w formie indywidualnych porad psychologicznych oraz otwartych seminariów z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych wraz z towarzyszącą działaniu kampania edukacyjną); b) stworzenie systemu wsparcia pozapsychologicznego (w formie otwartych seminariów z uważności oraz zajęć jogi/mindfulness); c) organizacja warsztatów z mediacji w środowisku międzykulturowym oraz mediacji rówieśniczej; d) warsztaty z różnic kulturowych i szoku kulturowego; e) spotkania integracyjne organizowane w ramach inicjatywy Centrum Języków Obcych oraz Centrum Sportu Akademickiego pod nazwą „Cafe Lingua” czy „Tygodnia Zdrowia Psychicznego” SSPG; f) dwie zagraniczne wizyty studyjne w centrach wsparcia zdrowia psychicznego na uczelniach wyższych. Celem zaplanowanych działań będzie: zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników anglojęzycznych (indywidualne porady psychologiczne); zdobycie wiedzy i kompetencji przez studentów i pracowników w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, których tłem są różnice międzykulturowe (otwarte seminaria, warsztaty z mediacji; warsztaty z różnic kulturowych); uświadomienie roli dbałości o zdrowie psychiczne i przełamanie tabu związanego ze wsparciem psychologicznym funkcjonującym w wielu kulturach (kampania edukacyjna, wizyty studyjne); zapewnienie wsparcia w zakresie dbałości o dobrostan oraz integracja studentów i pracowników z różnych grup narodowościowych (seminaria z uważności, zajęcia jogi, spotkania w ramach „Cafe Lingua”).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr Anna Modrzejewska
Realizowany w:
Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy