Support of innovations trough improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Support of innovations trough improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine

Celem projektu jest : 1. dostarczenie analizy najlepszych praktyk w komercjalizacji badań naukowych przez uniwersytety z Unii Europejskiej (Lunds Universitet – Szwecja, Instituto Politecnico do Porto – Portugalia, Coventry University – Wielka Brytania, Politechnika Gdańska) 2. wdrożenie nowatorskiej metodologii kształcenia, w celu ułatwienia absolwentom wykorzystania zdobytej wiedzy akademickiej w innowacyjnej gospodarce 3. opracowanie wytycznych dotyczących poprawy podstawy prawnej dla komercjalizacji badań naukowych na Ukrainie 4. przeanalizowanie przez uczelnie, we współpracy z innymi zainteresowanymi stronami, mechanizmów ułatwiających proces komercjalizacji Znaczenie projektu dla Politechniki Gdańskiej: 1. promocja Uczelni; wzmocnienie marki PG w zakresie komercjalizacji badań naukowych wśród uczelni z Unii Europejskiej oraz Ukrainy 2. możliwość przeanalizowania najlepszych praktyk w komercjalizacji, stosowanych w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach Unii Europejskiej 3. możliwość wypracowania nowoczesnych metodologii kształcenia, które ułatwiają absolwentom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, poprawa jakości kształcenia 4. analiza podstaw prawnych regulujących proces komercjalizacji w krajach Unii Europejski

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SpinOff
Instytucja:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Porozumienie:
2012-2990/001-001 z dnia 2012-09-25
Okres realizacji:
2012-10-15 - 2015-10-14
Kierownik zespołu badawczego:
mgr Barbara Zaleska
Realizowany w:
Prorektor ds.umiędzynarodowienia i innowacji
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Lunds University (Szwecja)
Wartość projektu:
816 398.23 EUR
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy