Symulacja zmian konformacyjnych związanych z komunikacją między domenami eukariotycznej syntazy GlcN-6-P za pomocą długoczasowej dynamiki molekularnej gruboziarnistego modelu białka - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Symulacja zmian konformacyjnych związanych z komunikacją między domenami eukariotycznej syntazy GlcN-6-P za pomocą długoczasowej dynamiki molekularnej gruboziarnistego modelu białka

Celem naukowym proponowanych badań jest identyfikacja zmian konformacyjnych w strukturze syntazy glukozamino-6-fosforanu pochodzącej z C. albicans, związanych z przekazywaniem sygnału pomiędzy dwiema domenami tego białka i powstałych na skutek związania fizjologicznego inhibitora, UDP-GlcNAc. Otrzymane rezultaty pozwolą ustosunkować się do wyników wcześniejszych badań, sugerujących zaburzanie komunikacji międzydomenowej poprzez obecność inhibitora, prowadzące do zahamowania aktywności katalitycznej białka.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
synth_md_cg
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Porozumienie:
z dnia 2014-03-14
Okres realizacji:
2014-03-14 - 2016-03-13
Kierownik projektu:
Aleksandra Miszkiel
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
74 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy