Synteza i badania aktywności biologicznej nowych analogów kwasu mykofenolowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i badania aktywności biologicznej nowych analogów kwasu mykofenolowego

Przedmiotem projektu badawczego będą badania in vitro aktywności nowych analogów kwasu mykofenolowego (MPA). Celem pracy będzie zsyntetyzowanie analogów kwasu mykofenolowego zawierających pochodne hydroksy-akrydyny/ akrydonu i wytypowanie związków o najsilniejszych właściwościach immunosupresyjnych do badań in vivo. Nowością niniejszego projektu jest oryginalność testowanych związków oraz sposób ich połączenia, który powinien spowodować ich silniejsze działanie przy względnie niskiej dawce. W badaniach in vitro analogi MPA będą testowane w hodowlach komórek układu immunologicznego człowieka (hodowle mononuklearnych komórek krwi obwodowej). Analizowana będzie żywotność komórek w celu uzyskania danych do określenia dawki efektywnej (ED50) lub hamującej (ID50) oraz letalnej (LD50) badanych związków. Wykonane zostaną też testy proliferacyjne - mieszanej hodowli limfocytów - w celu określenia immunosupresyjnych właściwości badanych analogów. Z nadsączy prowadzonych hodowli oceniane będzie stężenie cytokin prozapalnych indukowanych działaniem badanych związków. Pozwoli to wyselekcjonować najbardziej aktywne związki oraz wstępnie oszacować ich ED50. W przypadku uzyskania satysfakcjonujących wyników sprawdzone związki będą rekomendowane do dalszych badań jako alternatywa dla mykofenolanu mofetylu (MMF) w podtrzymującym leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepach narządowych. |jeśli wstępne badania in vivo będą obiecujące, publikację zawierającą wyniki badań biologicznych poprzedzi zgłoszenie patentowe.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
LIDER
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
LIDER/07/58/L-2/10/NCBiR/2011 z dnia 2011-07-28
Okres realizacji:
2011-09-01 - 2014-08-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
504 060.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy