Synteza i badania właściwości fizycznych syntetyczych analogów wybranych minerałów zawierających miedź - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i badania właściwości fizycznych syntetyczych analogów wybranych minerałów zawierających miedź

Celem projektu są wstępne badania nad własnościami magnetycznymi materiałów będących syntetyczymi analogami wybranych minerałów zawierających Cu2+. W strukturach krystalicznych wielu minerałów bogatych w miedź występuje motyw strukturalny czworościanu tworzonego przez 4 atomy miedzi wokół atomu tlenu – OCu4. W OCu4 wiązanie O-Cu jest krótsze (a zatem silniejsze) niż w typowych tlenkach miedzi, co jest powodem dużej stabilności tej jednostki strukturalnej. Pod względem własności magnetycznych Cu2+ jest jonem o spinie ½, co w połączeniu z antyferromagnetycznymi oddziaływaniami wewnątrz czworościanu [4], frustracją geometryczną i różnorodnością możliwych konfiguracji OCu4 w strukturze krystalicznej skutkuje nietypowymi właściwościami magnetycznymi. W szczególności interesująca jest możliwość występowania stanu tzw. kwantowej cieczy spinowej (ang. quantum spin liquid, QSL), w którym magnetyczny poziom podstawowy jest zdegenerowany a konfiguracja spinów może fluktuować nawet w temperaturze zera bezwzględnego ze względu na fluktuacje kwantowe. Zakres proponowanych badań wstępnych obejmuje opracowanie metod syntezy próbek polikrystalicznych i/lub monokryształów syntetycznych wybranych analogów minerałów z grupami OCu4 oraz wstępne badania ich właściwości fizycznych (przede wszystkim podatność magnetyczna i ciepło właściwe). Wyniki badań wstępnych pozwolą szczegółowo określić cele większego projektu naukowego, obejmującego szczegółowe badania własności związków magnetycznych zawierających OCu4, który zostanie zaproponowany do finansowania w ramach programu NCN SONATA lub OPUS.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-01-05 - 2020-01-04
Kierownik projektu:
dr inż. Michał Jerzy Winiarski
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wartość projektu:
49 995.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 152 razy