System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem bezzałogowych mobilnych platform badawczych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem bezzałogowych mobilnych platform badawczych

Celem projektu jest opracowanie narzędzi, metod oraz implementacja technologii umożliwiających wieloaspektową analizę stanu środowiska w obszarze portów morskich oraz z uwzględnieniem specyfiki ich działania. W ramach projektu opracowane zostaną narzędzia do archiwizacji, składowania oraz udostępniania danych o wynikach pomiaru próbek środowiskowych in situ. Ponadto, w ramach opracowany zostanie system do integracji modelu oraz udostępniania wyników hydrodynamicznego modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku morskim.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MPSs
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/POLNOR/MPSS/0037/2019-00 z dnia 2021-02-01
Okres realizacji:
2021-02-01 - 2024-02-01
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Andrzej Chybicki
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Norsk Institutt for Vannforsking - NIVA (Norwegia)
  • Uniwersytet Morski w Gdyni (Polska)
  • Miros AS (Norwegia)
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S. A. (Polska)
Wartość projektu:
6 715 051.63 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1235 razy