System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
UpGrid
Finansowanie projektu:
HORYZONT 2020
Porozumienie:
646531 z dnia 2014-12-05
Okres realizacji:
2015-01-01 - 2018-01-01
Realizowany w:
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • EDP DISTRIBUICAO ENERGIA SA ()
 • OPTIMUS - COMUNICACOES SA ()
 • IGE Energy Services (UK) Ltd. ()
 • POWEL AS ()
 • INESC PORTO - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE ()
 • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE ()
 • Withus Inovação e Tecnologia Lda ()
 • SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO ()
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION ()
 • ASOCIACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ()
 • IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. ()
 • UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ()
 • VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB ()
 • INSTYTUT ENERGETYKI ()
 • Atende S.A. ()
 • ENTE VASCO DE LA ENERGIA ()
 • SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ()
 • Energa Operator S.A. ()
Wartość projektu:
15 653 823.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy

wyświetlono 16 razy