System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia

Celem projektu jest zbudowanie 4 demonstratorów systemów SCADA dla sieci nN w wybranych fragmentach sieci operatorów Iberdrola (Hiszpania), EDP (portugalia), Vatenfall (Szwecja) i Energa Operator (Polska). Demonstrator systemu SCADA ma obejmować około 10000 odbiorców energii elektrycznej, źródła energii oraz zasobniki energii. Ma zapewnić pełną obserwowalność i sterowalność wybranego fragmentu sieci, a w tym możliwość realizacji zdefiniowanych przez operatorów sieci celów. W Polsce będzie on budowany przez firmę Energa Operator na terenie Gdyni, przy współudziale Politechniki Gdańskiej, Instytutu Energetyki o/ Gdańsk oraz Atende S.A. Zadaniem zespołu z Politechnik Gdańskiej, jest opracowanie i weryfikacja algorytmów zarządzania siecią a w tym sterowania źródłami i zasobnikami energii ulokowanymi w tej sieci.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
UpGrid
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
646531 z dnia 2014-12-05
Okres realizacji:
2015-01-01 - 2018-01-01
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny
Realizowany w:
Katedra Elektroenergetyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • EDP DISTRIBUICAO ENERGIA SA (Portugalia)
 • OPTIMUS - COMUNICACOES SA (Portugalia)
 • IGE Energy Services (UK) Ltd. (Wielka Brytania)
 • POWEL AS (Norwegia)
 • INESC PORTO - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE (Portugalia)
 • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE (Wielka Brytania)
 • Withus Inovação e Tecnologia Lda (Portugalia)
 • SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO (Portugalia)
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Hiszpania)
 • ASOCIACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA (Hiszpania)
 • IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. (Hiszpania)
 • UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (Hiszpania)
 • VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (Szwecja)
 • INSTYTUT ENERGETYKI (Polska)
 • Atende S.A. (Polska)
 • ENTE VASCO DE LA ENERGIA (Hiszpania)
 • SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (Francja)
 • Energa Operator S.A. (Polska)
Wartość projektu:
15 653 823.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 177 razy