SYSTEMY SMART Green EnergY i modele biznesowe - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SYSTEMY SMART Green EnergY i modele biznesowe

"Collaborative Smart Grids" (CSG) to obiecująca koncepcja zbudowana w oparciu o technologie cyfrowe oraz struktury gospodarcze i organizacyjne, bezpośrednio związana z upodmiotowieniem konsumentów, promowaniem zmiany zachowań i zwiększoną współpracą pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. CSG wymagają nowej wizji, ale także innowacyjnych modeli biznesowych i rozwoju technologii w zakresie produkcji, dystrybucji i zużycia energii, aby były one skuteczne i zrównoważone. Wielodyscyplinarna i wielowarstwowa koncepcja zawarta w SWW jest niezbędna, aby przyczynić się do tworzenia bardziej ekologicznych i inteligentnych systemów energetycznych w naszych społeczeństwach. SMARTGYsum - SMART Green Energy Systems and bUsiness Models - będzie szkolić 15 ESR przez 36 miesięcy, aby umożliwić realizację wizji inteligentnej energii, skupiając się na różnych technicznych i społeczno-ekonomicznych aspektach, które są zgodne z wymogami Systemu Elektroenergetycznego (EES) i CSG, zapewniając doskonałą podstawę do rozwoju ich przyszłej kariery w energoelektronice, inżynierii elektrycznej, naukach materiałowych, ICT, naukach o danych, ale także w identyfikacji łańcuch wartości energetycznych, finansach i inwestycjach, zarządzaniu rynkami energii, instrumentach ekonomicznych i politycznych, itp. W rezultacie powstanie sieć partnerów akademickich i przemysłowych ściśle współpracujących zgodnie z dającym się przenieść, interdyscyplinarnym i wielodyscyplinarnym podejściem, mającym na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i możliwości rozwoju zawodowego ESR w sektorze publicznym i prywatnym, a także ich potencjału w zakresie prowadzenia innowacji, przedsiębiorczości i oddziaływania na społeczeństwo europejskie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Umocowanie projektu przy Laboratorium LINTE^2 Politechniki Gdańskiej w pełni wpisuje się w jego potencjał oraz założenia i koncepcję efektywnego wykorzystania w skali międzynarodowej

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SMARTGYsum
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
955614 z dnia 2021-05-05
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2025-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Christian-Albrechts-Universitaet Zu Kiel (Niemcy)
 • CY Cergy Paris Université (Francja)
 • Universitá Commerciale Luigi Bocconi (Włochy)
 • Politechnika Warszawska (Polska)
 • Karlsruhe Institut für Technologie (Niemcy)
 • University of Extremadura (Hiszpania)
 • Aalborg University (Niemcy)
 • Tallinn University of Technology (Estonia)
 • Chernihiv National Technological University (Ukraina)
 • Siemens Industry Software SAS France (Francja)
 • Smart Energy Products and Services (Hiszpania)
 • Universitá degli Studi di Salerno (Włochy)
 • Universidade Nova de Lisboa (Portugalia)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

 • Grid-Forming Operation of Energy-Router Based on Model Predictive Control with Improved Dynamic Performance
  Publikacja
  • M. Najafzadeh
  • N. Strzelecka
  • O. Husev
  • I. Roasto
  • K. Nassereddine
  • D. Vinnikov
  • R. Strzelecki

  - ENERGIES - Rok 2022

  The focus of this study is on the grid-forming operation of the Energy Router (ER) based on Model Predictive Control (MPC). ER is regarded as a key component of microgrids. It is a converter that interfaces the microgrid (s) with the utility grid. The ER has a multiport structure and bidirectional energy flow control. The ER concept can be implemented in Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB) to provide flexible energy control. A...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 250 razy