Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalajace na racjonalne projektowanie i ocenę wlaściwości prozdrowotnych żywnosci funkcjonalnej zawierającej przeciwutleniajace zwiazki fitochemiczne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalajace na racjonalne projektowanie i ocenę wlaściwości prozdrowotnych żywnosci funkcjonalnej zawierającej przeciwutleniajace zwiazki fitochemiczne

Celem proponowanego projektu badawczego jest opracowanie Szeregu Mocy Przeciwutleniającej - SMP (ang. Antioxidant Power Series – APS) dla związków przeciwutleniających produkowanych endogennie bądź występujących naturalnie w żywności oraz roślinach o znaczeniu medycznym. Tak jak wodór stanowi punkt zero w szeregu napięciowym metali, tak w przypadku szeregu SMP, punkt odniesienia będzie stanowił glutation (GSH) uważany za główny przeciwutleniacz fizjologiczny. Potencjał przeciwutleniający ocenianych związków będzie przyjmował wartości dodatnie lub ujemne w zależności od wartości potencjału redoks względem związku odniesienia (GSH). Zaproponowany na postawie własności redoks SMP będzie podlegał weryfikacji, co do jego użyteczności w przewidywaniu działania przeciwutleniającego substancji w układach biologicznych poddanych stresowi oksydacyjnemu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą zrozumieć zależność pomiędzy własnościami chemicznymi substancji o charakterze przeciwutleniaczy a ich biologicznym działaniem, w szczególności w przypadku zjawisk, które są wynikiem narażenia komórek na reaktywne formy tlenu. W wyniku projektu zostanie także zaproponowany niezbędny zestaw metod/narzędzi badawczych, który w sposób wiarygodny pozwoli przewidywać działanie danej substancji (czystej bądź w mieszaninie) w ochronie ludzkiego organizmu przed reaktywnymi formami tlenu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MAESTRO
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/14/A/ST4/00640 z dnia 2015-05-27
Okres realizacji:
2015-05-27 - 2021-01-26
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
2 900 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

 • Sugar matters: sugar moieties as reactivity-tuning factors in quercetin O-glycosides
  Publikacja
  • C. Zagrean-Tuza
  • A. Mot
  • T. Chmiel
  • A. Bende
  • I. Turcu

  - Food & Function - Rok 2020

  Quercetin, one of the most abundant flavonoids in plant-based foods, commonly occurs in nature in various glycosylated forms. There is still a less explored aspect regarding the cause of its glycosides diversity, depending on the sugars moiety attached. This work focuses on four widespread quercetin glycosides—hyperoside, isoquercitrin, quercitrin and rutin—by testing property-tuning capacity of different sugar moieties and thus...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019

wyświetlono 216 razy