Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych

Efektywna miniaturyzacja komponentów mikrofalowych ma istotne znaczenie dla współczesnej inżynierii komunikacji bezprzewodowej. Projektowanie struktur kompaktowych stanowi niezwykle trudny problem badawczy ze względu na niewielką dokładność stosowanych modeli teoretycznych, wynikającą głównie z pominięcia efektów sprzężeń pasożytniczych, których uwzględnienie jest kluczowe dla poprawnego określenia parametrów elektrycznych obwodów o zwartej konstrukcji. Konieczne jest zatem użycie dokładnych, lecz bardzo czasochłonnych symulacji elektromagnetycznych (EM), co wiąże się z niezwykle wysokim kosztem obliczeniowym procesu projektowania, szczególnie gdy jest on oparty na bezpośredniej optymalizacji numerycznej. Proponowane badania mają na celu usunięcie tych trudności poprzez opracowanie wydajnych metod projektowania zminiaturyzowanych struktur mikrofalowych i radiowych o dużej skali złożoności. Problem nadmiernego kosztu numerycznego zostanie skutecznie zmniejszony dzięki wykorzystaniu dedykowanych technik optymalizacji pośredniej, wielopoziomowych symulacji EM, modeli surogatowych, dekompozycji problemu oraz użyciu lokalnych i globalnych modeli aproksymacyjnych. Pomyślna realizacja celów projektu powinna znacząco przyczynić się do rozwoju współczesnych metod projektowania zminiaturyzowanych struktur mikrofalowych. Projekt doprowadzi do opracowania nowych, efektywnych obliczeniowo i w pełni zautomatyzowanych technik projektowania kompaktowych komponentów mikrofalowych i radiowych dla potrzeb współczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej i zastosowań wojskowych. Zaproponowana metodologia wykracza poza ramy znanych i obecnie stosowanych procedur projektowania, dzięki czemu można się spodziewać, że przyczyni się ona do istotnego rozwoju techniki mikrofalowej. Oczekuje się również, iż wyniki projektu będą stanowiły wkład w inne obszary nauki, np. inżynierię materiałową, inżynierię lotniczą i kosmiczną, fotonikę, itp., gdzie powszechnie wykorzystuje się komputerowe projektowanie (w tym optymalizację) złożonych struktur, których opis teoretyczny ogranicza się do uproszczonych modeli przydatnych jedynie do uzyskania wstępnego projektu. Należy podkreślić, iż wyniki badań mogą stanowić przedmiot zainteresowania nie tylko uczonych, lecz również inżynierów bezpośrednio związanych z rozwijaniem specjalistycznych narzędzi komputerowo wspieranego projektowania, co daje szansę na ich komercjalizację.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/15/B/ST7/04683 z dnia 2015-07-15
Okres realizacji:
2015-07-15 - 2018-11-14
Kierownik projektu:
prof. dr inż. Sławomir Kozieł
Realizowany w:
Katedra Systemów Mikroelektronicznych
Wartość projektu:
588 380.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy