Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem

Projekt skupiony jest na opracowaniu technologii druku 3D z wykorzystaniem polilaktydu wzmacnianego proszkiem diamentowym, umożliwiającej opracowanie materiałów 4D do budowy wolno-stojących układów sensorycznych oraz aktuatorów o charakterystyce modyfikowalnej przez czynniki środowiskowe. W ramach projektu autorzy zamierzają zbadać oddziaływania mikromechaniczne, reologiczne kompozytów, oraz mechanizmy przenoszenia ładunku w objętości materiału oraz na jego powierzchni. Główny cel pracy dotyczy oznaczenia i zaprojektowania stabilności parametrów nanomechanicznych i elektrochemicznych kompozytu, pod kątem wykorzystania go zgodnie z koncepcją materiałów inteligentnych 4D, w tym systemów matryc mikroelektrod oraz sensorów przepływowych. Wytworzone struktury zostaną przetestowane pod kątem wykrywania wybranych związków organicznych - leków przeciwzapalnych i antybiotyków. Projekt przyczyni sie do rozbudowy laboratorium do badań zjawisk elektrochemicznych i fizykochemicznych Politechniki Gdańskiej, poskutkuje licznymi publikacjami w czasopismach znajdujących się w Q1 listy filadelfijskiej. Zostaną wytworzone i udoskonalone materiały o wysokim znaczeniu aplikacyjnym i wdrożeniowym, które będą mogły być podstawą kolejnych projektów grantowych, patentów i współpracy. Zostaną rozwinięte nowe narzędzia eksperymentalne i procedury modelowania. Badania będą prowadzone we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ściśle wpisuje się w tematykę realizowaną w ramach Centrum Materiałów Przyszłości oraz BioTechMed, przyczyniając się do rozwoju głównych nurtów badawczych PG w ramach projektu IDUB.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DIP-4D
Program finansujący:
SONATA_BIS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/38/E/ST8/00409 z dnia 2021-03-25
Okres realizacji:
2021-03-25 - 2024-03-24
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Ryl
Realizowany w:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Wartość projektu:
1 982 560.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

wyświetlono 323 razy