Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich

W przedłożonym projekcie zamierzamy prowadzić badania w dwóch kierunkach, a nasze cele badawcze można streścić następująco: 1) Rozwinięcie nowego alternatywnego podejścia do hamiltonowskiej teorii Floera oraz dalszy rozwój już istniejącej teorii zarówno w zakresie abstrakcyjnych funkcjonałów nieliniowych, jak i hamiltonowskich funkcjonałów działania w przestrzeni pętli stowarzyszonej z rozważaną rozmaitością symplektyczną. 2) Uzyskanie nowych, subtelniejszych narzędzi i metod służących do badania ilościowego i jakościowego homo- i heteroklinicznych rozwiązań układów hamiltonowskich. Przedłożony projekt ma służyć przede wszystkim integracjipolskichiniemieckichmatematykóworazzintensyfikowaćwspólnebadaniawkolejnychlatach. Jest naturalnąkonsekwencjąjużwcześniejnawiązanejwspółpracymiędzymatematykamizBochumiGdańska oraz prowadzonych przez nich badań w ramach programu wymiany osobowej PPP-Polen nr 57217076 pod tym samym tytułem, częściowo finansowanego przez DAAD i MNiSW.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MORSE
Finansowanie projektu:
BEETHOVEN
Porozumienie:
UMO-2016/23/G/ST1/04081 z dnia 2018-01-03
Okres realizacji:
2018-01-03 - 2021-01-02
Kierownik projektu:
dr hab. Joanna Janczewska
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Ruhr-University of Bochum (Niemcy)
Wartość projektu:
1 493 996.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy

wyświetlono 98 razy