Tworzenie, rozwój i wdrożenie wspólnego szkolenia zawodowegow w Regionie Morza Bałtyckiego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tworzenie, rozwój i wdrożenie wspólnego szkolenia zawodowegow w Regionie Morza Bałtyckiego

Zauważalny brak firm i kadry kierowniczej we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego powoduje, że rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo ograniczony i innowacji jest znacznie mniej, niż powinno i mogłoby być. Zmiany demograficzne będą jeszcze ten trend w przyszłości wzmacniać. Deficyt przedsiębiorców jest szczególnie duży w krajach, gdzie przedsiębiorczości uczy się głównie w szkole lub brakuje możliwości uzupełnienia braków edukacyjnych w tym obszarze na dalszym etapie kariery zawodowej. Problemem potwierdzonym m.in. badaniami przeprowadzonymi na Litwie jest sukcesja. Z wyjątkiem Szwecji, liczba młodych pracowników i specjalistów zmniejszać się będzie do 25% we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego do roku 2030. Wymagania kwalifikacyjne w MSP są wysokie i nadal rosną. W MSP stwierdzono także duże zapotrzebowanie na menedżerów i kadrę kierowniczą, którzy powinni posiadać niezbędne kompetencje w zakresie kwalifikacji zawodowych i technicznych oraz umiejętności zarządzania. W krajach z przewagą szkolnictwa zawodowego szkolenia niezbędni są pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, a by realizować tzw. kształcenie dualne. Za wzorcowy można uznać system kształcenia dualnego w Niemczech. W państwach RMB edukacja zawodowa jest prowadzona w bardzo zróżnicowanej formie. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja znormalizowanego szkolenia dla całego RMB. Będzie ona obejmowała cztery części: Teoria w danej dziedzinie; Praktyka w danej dziedzinie; Administracja; Kształcenie zawodowe. Koncepcja zostanie opracowana w oparciu o istniejące dokumenty, programy, materiały dydaktyczne i wymagania egzaminacyjne dla dwóch wybranych zawodów. Szkolenie będzie składać się z modułów. Będzie ono transferowane do wszystkich partnerów projektu i w miarę potrzeby, dopasowywane do specyficznych wymagań krajowych. W badania i ocenę będą zaangażowane instytucje edukacyjne i szkoły wyższe. Rola Politechniki Gdańskiej w projekcie polegać będzie na: - rozwinięciu i przetestowaniu szkolenia w oparciu o istniejące rozwiązania niemieckie (opracowanie programu szkolenia na ok. 200-250h) - uczestnictwie w warsztatach - pomocy i konsultacji w realizacji zadań związanych z pozostałymi częściami omawianej koncepcji.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MASTER BSR
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Kontakt Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
Okres realizacji:
2015-09-01 - 2018-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Marzena Grzesiak
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Zarządzania
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Baltic Sea Academy (Niemcy)
Wartość projektu:
420 460.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

 • Train the trainer course
  Publikacja

  - Rok 2018

  This chapter presents the concept, evaluation and evaluation results for the train the trainer. This concept of train the trainers is prepared within Workpackage 5 of EU-funded project: MASTER BSR (Erasmus+ Strategic Partnership Programme). Due to the nature of adult learning the content is designed for the use of participatory methods (involved, active). This method uses various techniques of active learning e.g. group work,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 125 razy