Ulepszenie systemu etykietowania opon UE w zakresie hałasu i oporów toczenia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ulepszenie systemu etykietowania opon UE w zakresie hałasu i oporów toczenia

Głównym celem tego projektu jest usprawnienie procedury znakowania opon UE oporem toczenia i hałasem. Kilka badań wykazało brak reprezentatywności podanych wartości etykiet opon i zachowania opon na prawdziwych drogach. ELANORE to wspólny projekt Politechniki Gdańskiej i EKKOM w Polsce i SINTEF w Norwegii. Projekt jest podzielony na 5 pakietów roboczych (WP): Celem WP1 jest sprawdzenie, jak reprezentatywna jest metoda określona w regulaminie EKG ONZ nr 117 w porównaniu z wynikami pomiarów na rzeczywistych drogach. Prace zostaną wykonane przez przetestowanie opon zgodnie z Reg.117 na urządzeniach bębnowych i porównanie wyników z wynikami testów drogowych. WP2 zbada reprezentatywność badanej powierzchni określoną w przepisie w porównaniu z osiągami opon na rzeczywistych nawierzchniach. Odbędzie się to w ramach drobnego Round Robin Test na kilku wybranych powierzchniach testowych ISO w Europie, z wykorzystaniem pojazdu testowego i wybranych opon testowych używanych w WP1 oraz pomiarów drogi opon na polskich i norweskich drogach. WP3 zaproponuje praktyczną metodę pomiaru oporów toczenia, która lepiej koreluje z pomiarami na rzeczywistych drogach. Opracowana zostanie optymalna replika nawierzchni drogi do testów bębnowych i zaproponowana zostanie ulepszona procedura badania oznakowania efektywności paliwowej opon. Celem WP4 jest zaproponowanie ulepszonej metody pomiaru hałasu opon / drogi do etykietowania. Zostanie to wykonane przy użyciu zmodernizowanej przyczepy CPX zarówno na torach testowych ISO, jak i na prawdziwych drogach w Norwegii i Polsce oraz poprzez pomiary bębna na powierzchniach replik. Celem WP5 jest oszacowanie wpływu na środowisko proponowanych ulepszonych unijnych procedur znakowania opon w odniesieniu do oporów toczenia i hałasu. Wyniki projektu zostaną rozpowszechnione poprzez artykuły naukowe, seminaria i konferencje, a także za pośrednictwem tematycznych kanałów telewizyjnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ELANORE
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/POLNOR/ELANORE/0001/2019-00 z dnia 2020-09-10
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2024-02-28
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • EKKOM (Polska)
  • SINTEF (Norwegia)
Wartość projektu:
5 422 225.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

wyświetlono 661 razy