Ustanowienie trwałego transgranicznego zarządzania żeglarską destynacją na bazie sieci współpracy MARRIAGE - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ustanowienie trwałego transgranicznego zarządzania żeglarską destynacją na bazie sieci współpracy MARRIAGE

Ideą projektu jest kontynuacją dobrej współpracy partnerów w rozwoju morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku, ich promocji, współpracy na rzecz rozwoju turystyki żeglarskiej w regionie oraz poprawie zarządzania i budowaniu relacji sieciowych. W projekcie MARRIAGE II konsorcjum partnerów z Niemiec, Danii, Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego realizować będzie działania w ramach sześciu pakietów zadaniowych: WP1 – Zarządzanie i koordynacja WP – Komunikacja i rozpowszechnianie WP3 – Rozwój kampanii promocyjnej marki „South Coast Baltic” WP4 – Wspieranie zaangażowania mediów w promocję oraz budowanie lojalności klientów WP5 – Rozwój kompetencji i wymiany wiedzy w zakresie zarządzania, eksploatacji oraz projektowania marin WP6 – Poprawa jakości portów i przystani sieci wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku Główna rola partnera Politechniki Gdańskiej związana będzie z merytorycznym wsparciem w rozwoju zarządzania i marketingu morskich portów jachtowych południowego Bałtyku. W szczególności Politechnika Gdańska (wraz z Akademią Morską w Szczecinie) będzie zaangażowana w dwa duże ramowe przedsięwzięcia realizowane w krajach partnerskich: 1. Badania rynkowe interesariuszy morskich portów jachtowych (lider – Politechnika Gdańska) 2. Rozwój koncepcji kształcenia w zakresie zarządzania morskimi portami jachtowymi (lider – Akademia Morska w Szczecinie) W ramach powyższych zadań (których rezultaty wykorzystywane będą w innych działaniach projektowych) planowane są prace metodologiczne, koncepcyjne, badawcze, które przyczynią się także do uzyskania rezultatów o charakterze naukowo-badawczym. Uzyskane wiedza i doświadczenie będą mogły zostać wykorzystanie podczas prowadzenia zajęć na Wydziale Zarządzania i Ekonomii związanych z logistyką oraz zarządzaniem projektami.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
South Coast Baltic
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Instytucja:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Porozumienie:
STHB.02.01.00-DE-0070/16-00 z dnia 2017-02-28
Okres realizacji:
2016-10-01 - 2020-12-31
Kierownik projektu:
dr inż. Marcin Forkiewicz
Realizowany w:
Katedra Zarządzania
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Kaipeda District Masnicipality (Litwa)
 • Kaliningrad Regional Government, Ministry for Municipal Development (Rosja)
 • Economic Development Corporation Vorpommern (Niemcy)
 • Maritime Academy Klaipeda (Litwa)
 • Gdansk Sports Rekreation Centre (Polska)
 • Marina Network Association (Niemcy)
 • Voivodeship Zachodniopomorskie (Polska)
 • Sveentoji Tourism Association (Litwa)
 • Zegluga Szczecinska (Polska)
 • Regional Municipality of Bornholm (Dania)
 • The Association of Sea Cities & Municipalities (Polska)
 • Pętla Żuławska Harbour Network (Polska)
 • Tourism Association Vorpommern (Niemcy)
 • Manicipality Ostseebad Heringsdorf (Niemcy)
 • Maritime University in Szczecin (Polska)
Wartość projektu:
2 502 615.34 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy