Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim.

Głównym celem naukowym projektu jest rozpoznanie uwarunkowań i czynników rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych. Określenie potencjału wyłonienia się z populacji sektora prywatnego oraz podmiotów ekonomii społecznej przedsiębiorstw społecznych (wg kryteriów EMES) w województwie pomorskim. Zidentyfikowanie zakresu i natężenia przedsiębiorczości społecznej w sektorze prywatnym i podmiotach ekonomii społecznej mogących być zakwalifikowanymi do przedsiębiorstw społecznych (wg kryteriów EMES) w województwie pomorskim. Zidentyfikowanie kluczowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych w istotny sposób determinujących rozwój przedsiębiorczości społecznej sektora prywatnego i podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Końcowym efektem projektu będzie kompleksowy model ukazujący jak określone czynniki wpływają na rozwój PS w województwie pomorskim.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2011/03/D/HS4/04326 z dnia 2012-08-07
Okres realizacji:
2012-08-07 - 2017-08-06
Kierownik projektu:
dr Marzena Starnawska
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
89 570.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy