Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy

Finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SCOTT
Finansowanie projektu:
Premia na Horyzoncie
Porozumienie:
387192/PnH/2017 387192/PnH/2017 z dnia 2017-12-20
Okres realizacji:
2017-12-21 - 2020-06-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Łukasz Kulas
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy