Wiedza finansowa, zachowania finansowe oraz ekonomia dobrobytu w Polsce. Empiryczna identyfikacja współzależności. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wiedza finansowa, zachowania finansowe oraz ekonomia dobrobytu w Polsce. Empiryczna identyfikacja współzależności.

Celem nadrzędnym proponowanego projektu jest zdobycie nowej wiedzy na temat współzależności pomiędzy wiedzą finansową, zachowaniami finansowymi oraz dobrobytem gospodarstw domowych w Polsce i jej empirycznej weryfikacji. Dzięki temu projektowi zostanie poszerzona wiedza na temat sposobów oraz skutkach podejmowania decyzji finansowych. Według anglojęzycznej literatury naukowej różne formy akumulacji majątku oraz długów wskazują na zróżnicowane postawy wobec kwestii finansowych oraz możliwości odwrotnej zależności. Wyniki badań sygnalizują powiązanie poziomu wiedzy finansowej z zachowaniami finansowymi (oszczędzanie, inwestycje, akumulacja długów) jak również występowanie korelacji pomiędzy kompetencjami finansowymi oraz tworzonymi aktywami i pasywami. W kontekście Polski nie zostały jeszcze przeprowadzone pogłębione badania na ten temat. Wynika to z braku reprezentatywnych, ogólnodostępnych mikro-danych. Badania takie jednak rozwijają się intensywnie w innych krajach, w szczególności Stanach Zjednoczonych oraz części Europy Zachodniej. Proponowany projekt wypełnia tę lukę badawczą. W ramach planowanych badań autor proponuje przeprowadzenie pilotażowych badań ankietowych na reprezentatywnej próbie Polaków. Postulowane badanie ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące: a) zakresu znajomości zagadnień finansowych z uwzględnieniem płci, wieku, statusu społecznego a także dobrobytu ekonomicznego, b) Ocenę postaw finansowych społeczeństwa z uwzględnieniem struktury demograficznej wobec oszczędności, inwestycji i zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych oraz konsumenckich, c) identyfikacji współzależności pomiędzy wiedzą finansową a zachowaniami finansowymi, d) korelacji pomiędzy postawą wobec oszczędzania, inwestycji, zadłużenia a bogactwem.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC- 2019/03/X/HS4/00634 z dnia 2019-11-07
Okres realizacji:
2019-11-22 - 2020-11-21
Kierownik projektu:
dr Piotr Paradowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wartość projektu:
49 500.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy