Wielopoziomowo-przyspieszone projektowanie optymalizacyjne liniowych stacjonarnych układów elektromagnetycznych wykorzystujące prawa fizyki, wielopoziomową metodę elementu skończonego i modele zredukowane - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielopoziomowo-przyspieszone projektowanie optymalizacyjne liniowych stacjonarnych układów elektromagnetycznych wykorzystujące prawa fizyki, wielopoziomową metodę elementu skończonego i modele zredukowane

Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw naukowych nowych, szybkich, wielopoziomowych metod zautomatyzowanego projektowania (CAD – ang. Computer-aided design), bazujących na informacji o coraz dokładniejszych przybliżeniach zer i biegunów macierzy rozproszenia liniowych stacjonarnych (ang. linear time-invariant – LTI) pasywnych układów elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi, otrzymanych w wyniku czasochłonnych symulacji fizycznych korzystających z metody elementów skończonych (FEM – ang. finite-element method) wysokiego rzędu. W ramach projektu zostaną zaproponowane, zweryfikowane i ocenione pod względem wydajności i innych cech nowe algorytmy o dużej dokładności stosujące koncepcję wielopoziomowej analizy zero-biegunowej. Wynikiem końcowym będzie opracowanie i weryfikacja nowych metodologii oraz opracowanie prototypów narzędzi numerycznych, które umożliwią zasadnicze obniżenie kosztu obliczeniowego związanego z zautomatyzowanym projektowaniem w oparciu o modelowanie numeryczne i symulacje bazujące na opisie fizycznym dla szerokiej klasy problemów elektromagnetycznych. Projekt koncentruje się na całkowicie nowym spojrzeniu na proces projektowania. Polega ona na oryginalnym potraktowaniu problemu brzegowego dla równań Maxwella i samago procesu optymalizacji warunków brzegowych jako zagadnienia projektowania układu LTI o stałych rozłożonych, dzięki czemu w proces projektowym ( i optymalizacji) można wykorzystać reprezentację macierzy rozproszenia za pomocą zer i biegunów. Rozwinięte zostaną także nowe algorytmy wydajnej redukcji rzędu modelu w przypadku wykorzystania metody elementu skończonego z funkcjami bazowymi wyższych rzędów, przeznaczone do wiernego odtwarzanie składowych funkcji celu na rożnych poziomach dokładności analizy np. dla układów opisanych parametrami rozproszenia (a nie macierzami impedancyjnymi).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Porozumienie:
UMO-2012/07/B/ST7/01241 z dnia 2013-08-01
Okres realizacji:
2013-08-01 - 2016-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
795 760.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy