Właściwości fotoelektrochemiczne warstw wanadanu bizmutu modyfikowanych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metali - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości fotoelektrochemiczne warstw wanadanu bizmutu modyfikowanych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metali

Głównym celem projektu jest określenie wpływu kobaltowych pochodnych heksacyjanometalanów metali na zdolność konwersji promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną lub chemiczną przez badany układ wanadan bizmutu/heksacyjanometalan metalu. Wanadan bizmutu jest aktywnym w świetle widzialnym półprzewodnikiem typu n. Jest on testowany jako fotokatalizator wydzielania tlenu oraz jako fotoanoda do rozkładu wody. Związki kobaltu wykazują właściwości elektrokatalityczne w stosunku do reakcji wydzielania tlenu. Jedną z wad BiVO4 jest kinetyka właśnie tej reakcji. Modyfikacja powierzchni tymi materiałami powinna pozwolić na efektywniejszą fotokonwersję i rozkład wody na wodór i tlen. Tematyka poruszona w projekcie jest aktualna i istnieje realna szansa opublikowania wyników w wysoko ocenianych czasopismach naukowych o zasięgu narodowym oraz ich prezentacji podczas konferencji o zasięgu międzynarodowym. Projekt będzie częścią habilitacji, której autorem będzie wnioskodawca. Kwota o którą wnioskuje wnioskodawca to 49500 PLN. Konkurs przewiduje 10% kosztów pośrednich, tj. 4500 PLN.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2017-08-18
Okres realizacji:
2017-09-02 - 2018-09-01
Kierownik projektu:
dr inż. Konrad Trzciński
Realizowany w:
Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

wyświetlono 120 razy